تفاوت وات و لومن
1400 خرداد 25 تفاوت وات و لومن

تفاوت واحد روشنایی (لومن) با واحد توان (وات) چیست؟
 اولین مسئله که در تحلیل لومن در والواشر به ذهن خطور می کند ، تفاوت آن با واحد توان است ، چرا که ما در بررسی صوت و دیگر انرژی ها از واحد توان به وفور استفاده می کنیم ، اما در تحلیل روشنایی این واحد به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.
علت این جا است که چشم بشر ، برخلاف دیگر حس کننده ها ، یک رفتار کاملا و شدیدا غیر خطی نسبت به شدت نور نشان می دهد،لذا ما در تحلیل شدت روشنایی ، به جای بررسی توان خروجی منبع نور والواشر ، مقداری روشنایی قابل رویت بوسیله چشم انسان را (به صورت حدودی) مد نظر قرار می دهیم.

 نحوه محاسبه سریع روشنایی تقریبی برای هر متر مربع محل مسکونی: 100 تا200 لومن، که معادل 10 تا 20 وات لامپ رشته ای / 3 تا 7 وات کم مصرف / 1.5 تا 3 وات ال ای دی می باشد.
 برای هر متر مربع انبار: 50 تا 100 لومن / معادل 5 تا 10 وات لامپ رشته ای / 2 تا 3.5 وات کم مصرف / 1 تا 2 وات ال ای دی.
 برای هر متر مربع فضای باز: 30 تا 60 لومن / معادل 3 تا 7 وات لامپ رشته ای / 1 تا 2 وات کم مصرف / 0.5 تا یک وات ال ای دی.

نور لامپ های مهتابی و کم مصرف تقریبا 4 برابر است.

نتیجه گیری: محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز ابتدا "شدت روشنایی” و شارنوری(لومن) مورد نیازتون رو محاسبه کنید. سپس با توجه به لومن خروجی لامپ مورد نظر، تعداد لامپ ها مشخص می شوند.

برچسب ها